Displaying posts categorized under

Bondepraktikan

Om 22:a februari stormar blir sjöarna rena

S:t Peters dag (den 22/2). Storm på denna dag gör sjöarna rena Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

6:e februari faller det mest snö

Doroteadagen (den 6/2). Vid Doroteatiden faller den mesta snön Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

4:e februari regnfri betyder vackert år

Ansgariusdagen (den 4/2). Om denna dag är regnfri blir det ett vackert år. Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

2:a februari skyndar sommaren

Kyndelmässodagen (den 2/2) Snö denna dag bebådar snar sommar. Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.