Displaying posts tagged with

“Vincentiusdagen”

22a januari lovar gott och fruktbart år

Vincentiusdagen (22/1). Om denna dag är klar betyder det gott och fruktbart år. Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

Januari enligt bondepraktikan

I januari (1/1 – 31/1) säger bondepraktikan:   Bliver himmelen röd på morgonen på Nyårsdagen (1/1), då bliver det stor sorg och klagan, stort krig och mycket oväder också.   Om solen Vincentii (29/1.) klart skiner, så växer det mycket vin. (märks att det är en tysk översättning, då det sällan odlades vin i Sverige […]