Displaying posts tagged with

“måndag”

December enligt bondepraktikan

I December (1/11 – 30/11) säger bondepraktikan:   Om juledag i nyet komma får vi ett gott år.  Ju närmare nytändningen, ju bättre år.  Ju närmare nytändningen kommer adventet ju värre det går”.  Nu will jag lefwa i ljuflighet, Och slagta till jul en oxe fet, Och will jag mig nu warm hålla, Förhoppandes att öfwerlefwa […]

Dikeskörningar och halkolyckor

Ålandstidningen
TRAFIK I vanlig ordning ställer snön till problem för trafikanterna. Under måndagsförmiddagen hade Jonnys bilbärgning mycket att göra, -Vi har haft sex …

See all stories on this topic