Displaying posts tagged with

“förutsäg”

Bondepraktika originalet

Bondepraktikans ursprung är en tysk skrift från 1508. Redan på omslaget berättar Bondepraktikan om sin egen förträfflighet: Fromme läsare köp mig nu. Mycket förstånd lärer jag dig. Bonde-Praktika är mitt namn. Läs mig, det länder dig till gagn. Det hela årsens lopp vill jag dig lära, Varefter du dig skall regera. Bondepraktikan var ursprungligen ett […]

Oförutsägbar Westerberg firar nya triumfer

August Strindberg har ju lockat Staffan Westerberg tidigare, han har satt upp ett Drömspel , Spökspenaten och Oväder på Brunnsgatan – även det en …