Displaying posts tagged with

“9:e”

19:e Mars kan ge klart väder resten av året

Josefdagen (den 19/3). Om denna dag är klar och vacker, förkunnar det ett fruktbart år. Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

12:e Mars betyder ingen mer frost

Gregoriusdagen (den 12/3). Dåligt väder på denna dag bebådar, att ingen frost mera kommer i marken. Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

9:e Mars bestämmer vädret 40 dagar framåt

Fyrtio martyrers dag (den 9/3). Sådan väderleken är på denna dag, sådan fortfar den att vara i 40 dagar. Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.