Displaying posts tagged with

“5/8”

15e augusti bestämmer den påföljande veckans väder

Den 15/8. Om solen skiner klart denna dag, blir den påföljande veckan regnfri. Det här var en trevlig dag. Solsken en dag betyder solsken resten av veckan. Sådant tycker vi om! Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

Augusti enligt bondepraktikan

I augusti (1/8 – 31/8) säger bondepraktikan:   I denna månad skall man ingen läkedom bruka, som är gjord af honung, ty det är i hundedagarne.   I Rötmånan wakta dig för mjölk och söt mat, bitter spis skall man bruka, också skall man icke dricka för mycket win.   Uti Jungfrun är det gott […]