21:e november skall inte vara våt

Maria offerdag (den 21/11). är denna dag våt eller dimmig, blir också vintern våt.

Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

11:e november bestämmer vintern

Mårten biskopsdag (den11/11). är det på Mårten Biskop mulet dygnet om, blir det en ostadig vinter, men är det däremot klart, har man att vänta en skarp vinter.

Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

10:e november bestämmer nästa år

Mårten Luthers dag (den 10/11). Inträffar denna på en fredag, kommer fodret det året att föga förslå.

Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

4e november – Nu är det vinter i Östersund

Det är vinter när dygnsmedeltemperaturen understiger 0 plusgrader, och att detta håller i sig i minst 7 dygn.

Statistiskt (normalt?) sett så ankommer vintern till Östersund den 4/11.

Blev det så? Kommentera vintern i Östersund här så följer vi upp det

1a November spår spånet vintern

Allhelgonadag (den 1/11). Enligt gamla bondepraktikan skall man denna dag skära en spån av en växande ek eller bok, är spånen torr, bådar det en varm vinter, är den fuktig, blir vintern däremot kall

Hur var vädret denna dag? Kommentera gärna så följer vi upp det.

November enligt bondepraktikan

I November (1/11 – 30/11) säger bondepraktikan:

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

 

De rika, nu feta gäss af mig köper, Jag hugger wed, till elden jag löper.

 

Till bad och okyskhet will jag icke råda, att taga drick och åderlåta”.

 

 

 

Höres tordön det tecknar gott år.
 

I denna månad gör intet svettbad,
bruka varm mat, senap, litet varm getmjölk,
därav bekommer du ett vackert ansikte.

 

Viktigt om November

 • Åska i november betyder sträng vinter, men fruktbart år.
 • En sträng och långvarig vinter inträffar:
  • om juli varit mycket varm
  • om augusti och oktober varit ovanligt kalla
  • om fjäderfäna blivit feta höstetiden
  • om fåren på efterhösten med våld måste drivas in i ladugården.
  • Om november har torr väderlek utan frost samt att löven i denna månad ännu icke fallit av träden.
 • När bröstbenet i Mårten gås är brunt, betyder det mera snö än köld, är det vitt bebådas mera köld än snö.

Andra viktiga dagar i November

Allhelgonadag (den 1/11). Enligt gamla bondepraktikan skall man denna dag skära en spån av en växande ek eller bok, är spånen torr, bådar det en varm vinter, är den fuktig, blir vintern däremot kall.

Mårten Luthers dag (den 10/11). Inträffar denna på en fredag, kommer fodret det året att föga förslå.

Mårten biskopsdag (den11/11). är det på Mårten Biskop mulet dygnet om, blir det en ostadig vinter, men är det däremot klart, har man att vänta en skarp vinter.

Maria offerdag (den 21/11). är denna dag våt eller dimmig, blir också vintern våt.

Katarinadagen (den 25/11). Katarinavinter blir ej långvarig.

Andreasdagen (den 30/11) Andreas-snö är skadlig för säden. Anders braskar och julen slaskar- Anders slaskar och julen braskar.

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkar.

Höstgrävningen fortsätter så länge man kan för väderleken, sandjord bör djupgrävas och på samma gång gödslas. Komposter av löv, avfall, sophögar, stickbacke med mera skall läggas upp.

Jorden på drivbänkarna skall läggas i hög då drivbänkarna blir lediga, och bänkgödseln skall spridas på trädgårdslanden och myllas ner. Den stallgödsel som är avsedd för drivbänkarna skall bres ut tunt på bänkplatsen och därefter täckas med halmströ och löv.

Rädisor och salladsbänkarna täcks väl och luftas endast vid mild väderlek. Frö skall rengöras, torkas och lagras. De rotfrukter som man förvarar i källare skall man se till med jämna mellanrum och rensa från vissna blad samt lufta vid mild väderlek, temperaturen i källare bör vara noll till plus två grader.

Frösådd på kalljord skall ha skett innan vintern kommer, och fröna skall täckas med lös ofrusen jord, som man skall ha till hands inomhus eller i täckt hög. Om snön har kommit, skottar man bort snön från den säng som man skall så, och när man sått, skottar man tillbaka snön igen.

Sallad och krasse kan sås i låda för vinterbehov, och sådden förnyas därefter varje vecka.

Fruktträdgården.

Krusbärs, vinbärs och hallonbuskar skall beskäras. På de två första skall man ta bort en del av de äldsta grenarna, på hallonbuskar skär man bort alla skott, som burit frukt, och av övriga kvistar så många att det endast återstår tre till fyra stycken.

Bärbuskarna skall gödslas efter behov om detta inte redan skett, gödseln skall grävas ner omkring krusbärs och vinbärsbuskarna, men vid hallonbuskarna får gödseln ligga kvar ovanpå jorden till nästa vår. Då skall man ta bort det mesta av gödseln.

Träden skall skyddas mot harar och jordråttor, se januari, och renskrapas vid fuktig väderlek från mossa eller strykas med kalkvatten. Djupgrävning i trädskolan fortsätter så länge kölden tillåter.

Fruktförrådet skall tillses ofta och skämda exemplar skall tas bort, lagom temperatur är plus fem till sex grader.

Blomsterträdgården och parken.

Buskar och unga träd gallras, och häckarna tuktas. ömtåliga växter skall täckas med jord, sand eller mossa, högväxter som man inte kan böja täcks med vassrör eller långhalm som man binder omkring växten och den stör man satt vid växten.

Täckning skall inte ske innan det blivit några graders kyla. Gräsplaner som behöver läggas om, skall grävas och gödslas får att sås till våren.

Vissna löv skall krattas samman i hög och bredas ut på bänkplatserna.

Plantor av blommande trädgårdsväxter, som övervintras under glas, skall vårdas som andra krukväxter.

Krukväxter i rum och växthus.

behandlas i enlighet med de i oktober uppställda reglerna.

Vissna blad skall tas bort, och växterna luftas så snart det är mild väderlek, samt befrias från damm och ohyra genom tvättning med tvålvatten.

Blomsterlökar, tulpaner, hyacinter med flera, planterade i augusti eller september, skall så småningom tas in för drivning i rumsvärme. Drivning av de flesta växter skall börja vid sex till tio grader, och därefter skall temperaturen långsamt ökas.

Syren kan man få att blomma vid jul om man gör på följande vis. Grova grenar av syren sågas av och sätts i vatten i varmt rum. Is och snö skall dagligen läggas i vattnet som man skall byta då och då. Syrenen blommar då efter cirka två månader.

Information om Jordbruksarbete, Ladugård, stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, jakt, fiske saknas

12e oktober – Nu är det höst i Malmö

Det är höst när dygnsmedeltemperaturen är fallande och ligger mellan 0 och 10 plusgrader.

Statistiskt (normalt?) sett så ankommer hösten till Malmö den 12/10.

Blev det så? Kommentera hösten i Malmö här så följer vi upp det

10/10 Nu är det vinter i Kiruna

Det är vinter när dygnsmedeltemperaturen understiger 0 plusgrader, och att detta håller i sig i minst 7 dygn.

Statistiskt (normalt?) sett så ankommer vintern till Kiruna den 10/10.

Blev det så? Kommentera vintern i Kiruna här så följer vi upp det

Oktober enligt bondepraktikan

I oktober (1/10 – 31/10) säger bondepraktikan:

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

 

Nu skall man plöja och rågen så, med nytt vin man fasten fylla må.

 

Nu månd’ kölden till oss skrida, en varm kakelugn kan jag väl lida.

 

Om löven icke vilja gärna falla av träden, då bliver det kall vinter.

 

Kommer tordön i denna månad, det tecknar hårt år och stor storm.

 

Viktigt om Oktober

 • Mycket frost och snö bådar milt väder i januari.
 • Oväder i oktober låter vänta en ostadig vinter. Att träden blomma ännu en gång är tecken till en lindrig vinter.
 • Sitter löven kvar på träden, är en sträng och tidig vinter att förvänta även som mycket mask nästa sommar
 • Är det gott om ek- och bokollon eller om rönnbär, blir vintern sträng.
 • Grönspetten* förkunnar väderleken omkring tre dygn i förväg. Har han ett långt entonigt läte, blir det vackert väder, skriar han mycket, blir det regn och oväder, kommer han in i husen och skriker, då blir det ännu värre.
 • Domherrens ankomst är ett säkert tecken till köld och oftast även snö. Oktober varm, februari kall.

* = [Gutturalt skrattande klyh-klyh-klyh-klyh, som faller i tonhöjd mot slutet. Detta, liksom det snabbare flyktlätet kan höras under alla årstider. Läs mer här].

Andra viktiga dagar i Oktober

Den 16/10: Denna dag bör alla äpplen vara nedtagna och inhämtade.

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkar.

Skörd av köksväxter pågår hela denna månad, rotfrukter skall tas upp och läggas i källare eller i hög, sist skördar man vitkålen. Blomkålsplantor som inte hinner bli färdiga, skall slås in med rötter i ett frostfritt rum.

Insamling av frö fortsätter. Rötter av blad och rotpersilja sätts i kallbänk och täcks med fönster och luckor när frosten tilltar, samt längre fram med löv, som får ligga kvar fram till mars månad.

Efter skörden skall landen grävas, men inte jämnas med kratta. Innan höstgrävning skall man ha spridit gödsel på landen. Endast den jord som man skall så på hösten färdigställs, grävas och krattas, då man samtidigt skall göra gångar mellan sängarna, samt göra fåror till att så i.

Själva sådden kan man uppskjuta till längre fram. Som exempel på köksväxter som man brukar så på hösten kan nämnas betor, cikoria, dill, havrerätter, isop, körvel, körvelrötter, lök mangold, morötter, målla, palsternackor, patienta, persilja, sockerrötter, spenat, syra, svartrötter med flera.

Angående sådd och plantering på bänk samt bänkarnas täckning se under september. I den mån bänkar blir lediga, och inte skall sås mera, rensas de från ogräs, och jorden skall läggas i hög, innan den blir för sur.

Den plats där man skall anlägga tidiga bänkar skall täckas med strö eller löv för att hindar tjälen från att komma ner i jorden.

Fruktträdgården.

Fruktskörd, plantering av träd och buskar samt insamling av frö fortsätter enligt reglerna i föregående månad.

Jord som är avsedd för träd och buskplantering näst vår, skall grävas och gödslas. Jorden i trädskolan skall hackas upp eller grundgrävas.

Smultronplantorna skall beskäras på alla revor och en del av de yttre bladen, och jorden omkring plantorna skall luckras upp och färsk gödsel skall läggas mellan plantorna.

Blomsterträdgården och parken.

Angående plantering av träd och buskar, se föregående månad.

De blomstersängar som man röjt skall grävas och krattas, samt gödslas. Särskilt de land som är avsedda för bladväxter skall ha kraftig gödsling.

Täckning av växter som skall stå ute över vintern uppskjuts ännu en tid, tills kölden kommer på allvar. De växter som skadas av lindrig köld skall täckas redan nu.

Man skall däremot vidta förberedande åtgärder för täckning, stamrosor skall böjas till marken och fästas med trädkrokar, man skall även sätta kraftiga störar vid sådana växter som behöver täckas, men som inte går att böja.

I slutet av månaden skall man så en del växter på kalljord, som reseda, malva, viol, krysantemum med flera.

Krukväxter i rum och växthus.

Växter som fortfarande står ute skall flyttas in nu.

I övrigt gäller för krukväxternas skötsel under vintermånaderna följande allmänna regler. örtartade växter som skall blomma under vintern, som cyklamen, cineraria, calceolarium, primula med flera fodrar så mycket ljus och sol som möjligt.

Primula bör gärna stå svalt, de övriga kan placeras på fönsterbrädan i ett rum som inte är för varmt. Lagerträd, evonymus, nerium och liknande bladväxter bör förvaras i källaren under vintern. Apelsinträd, kamelior, azalea, myrten, övervintrar däremot i svala rum.

Om temperaturen är låg, kräver växterna lite ljus. De skall vattnas mycket sparsamt och temperaturen får inte bli så hög att dom börjar skjuta skott. Om man tillåter dem att skjuta skott kommer blomningen att bli sämre, blomning infaller för dessa växter olika för olika sorter, men vanligtvis under perioden januari till mars.

Palmer och andra tropiska rumsväxter kräver ingen hög värme, som man normalt skulle tro. Däremot är dom mycket känsliga för temperaturförändringar samt drag.

Information om Jordbruksarbete, Ladugård, stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, jakt, fiske saknas

29e september – Nu är det höst i Stockholm

Det är höst när dygnsmedeltemperaturen är fallande och ligger mellan 0 och 10 plusgrader.

Statistiskt (normalt?) sett så ankommer hösten till Stockholm den 29/9.

Blev det så? Kommentera hösten i Stockholm här så följer vi upp det