November enligt bondepraktikan

I November (1/11 – 30/11) säger bondepraktikan:

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

 

De rika, nu feta gäss af mig köper, Jag hugger wed, till elden jag löper.

 

Till bad och okyskhet will jag icke råda, att taga drick och åderlåta”.

 

 

 

Höres tordön det tecknar gott år.
 

I denna månad gör intet svettbad,
bruka varm mat, senap, litet varm getmjölk,
därav bekommer du ett vackert ansikte.

 

Viktigt om November

 • Åska i november betyder sträng vinter, men fruktbart år.
 • En sträng och långvarig vinter inträffar:
  • om juli varit mycket varm
  • om augusti och oktober varit ovanligt kalla
  • om fjäderfäna blivit feta höstetiden
  • om fåren på efterhösten med våld måste drivas in i ladugården.
  • Om november har torr väderlek utan frost samt att löven i denna månad ännu icke fallit av träden.
 • När bröstbenet i Mårten gås är brunt, betyder det mera snö än köld, är det vitt bebådas mera köld än snö.

Andra viktiga dagar i November

Allhelgonadag (den 1/11). Enligt gamla bondepraktikan skall man denna dag skära en spån av en växande ek eller bok, är spånen torr, bådar det en varm vinter, är den fuktig, blir vintern däremot kall.

Mårten Luthers dag (den 10/11). Inträffar denna på en fredag, kommer fodret det året att föga förslå.

Mårten biskopsdag (den11/11). är det på Mårten Biskop mulet dygnet om, blir det en ostadig vinter, men är det däremot klart, har man att vänta en skarp vinter.

Maria offerdag (den 21/11). är denna dag våt eller dimmig, blir också vintern våt.

Katarinadagen (den 25/11). Katarinavinter blir ej långvarig.

Andreasdagen (den 30/11) Andreas-snö är skadlig för säden. Anders braskar och julen slaskar- Anders slaskar och julen braskar.

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkar.

Höstgrävningen fortsätter så länge man kan för väderleken, sandjord bör djupgrävas och på samma gång gödslas. Komposter av löv, avfall, sophögar, stickbacke med mera skall läggas upp.

Jorden på drivbänkarna skall läggas i hög då drivbänkarna blir lediga, och bänkgödseln skall spridas på trädgårdslanden och myllas ner. Den stallgödsel som är avsedd för drivbänkarna skall bres ut tunt på bänkplatsen och därefter täckas med halmströ och löv.

Rädisor och salladsbänkarna täcks väl och luftas endast vid mild väderlek. Frö skall rengöras, torkas och lagras. De rotfrukter som man förvarar i källare skall man se till med jämna mellanrum och rensa från vissna blad samt lufta vid mild väderlek, temperaturen i källare bör vara noll till plus två grader.

Frösådd på kalljord skall ha skett innan vintern kommer, och fröna skall täckas med lös ofrusen jord, som man skall ha till hands inomhus eller i täckt hög. Om snön har kommit, skottar man bort snön från den säng som man skall så, och när man sått, skottar man tillbaka snön igen.

Sallad och krasse kan sås i låda för vinterbehov, och sådden förnyas därefter varje vecka.

Fruktträdgården.

Krusbärs, vinbärs och hallonbuskar skall beskäras. På de två första skall man ta bort en del av de äldsta grenarna, på hallonbuskar skär man bort alla skott, som burit frukt, och av övriga kvistar så många att det endast återstår tre till fyra stycken.

Bärbuskarna skall gödslas efter behov om detta inte redan skett, gödseln skall grävas ner omkring krusbärs och vinbärsbuskarna, men vid hallonbuskarna får gödseln ligga kvar ovanpå jorden till nästa vår. Då skall man ta bort det mesta av gödseln.

Träden skall skyddas mot harar och jordråttor, se januari, och renskrapas vid fuktig väderlek från mossa eller strykas med kalkvatten. Djupgrävning i trädskolan fortsätter så länge kölden tillåter.

Fruktförrådet skall tillses ofta och skämda exemplar skall tas bort, lagom temperatur är plus fem till sex grader.

Blomsterträdgården och parken.

Buskar och unga träd gallras, och häckarna tuktas. ömtåliga växter skall täckas med jord, sand eller mossa, högväxter som man inte kan böja täcks med vassrör eller långhalm som man binder omkring växten och den stör man satt vid växten.

Täckning skall inte ske innan det blivit några graders kyla. Gräsplaner som behöver läggas om, skall grävas och gödslas får att sås till våren.

Vissna löv skall krattas samman i hög och bredas ut på bänkplatserna.

Plantor av blommande trädgårdsväxter, som övervintras under glas, skall vårdas som andra krukväxter.

Krukväxter i rum och växthus.

behandlas i enlighet med de i oktober uppställda reglerna.

Vissna blad skall tas bort, och växterna luftas så snart det är mild väderlek, samt befrias från damm och ohyra genom tvättning med tvålvatten.

Blomsterlökar, tulpaner, hyacinter med flera, planterade i augusti eller september, skall så småningom tas in för drivning i rumsvärme. Drivning av de flesta växter skall börja vid sex till tio grader, och därefter skall temperaturen långsamt ökas.

Syren kan man få att blomma vid jul om man gör på följande vis. Grova grenar av syren sågas av och sätts i vatten i varmt rum. Is och snö skall dagligen läggas i vattnet som man skall byta då och då. Syrenen blommar då efter cirka två månader.

Information om Jordbruksarbete, Ladugård, stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, jakt, fiske saknas

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • Digg

One Response to “November enligt bondepraktikan”

Leave a Response