Februari enligt bondepraktikan

I Februari (1/2 – 28/2) säger bondepraktikan:

 

Februari enligt Bondepraktikan

Februari enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Den tisdag, som i Fastlagsveckan falla,
skall man betrakta som alla fromma änglars dag.

 

Densamma morgon skall man planta in,
och så frö i alla änglars namn,
så blir det alltid grönt och kommer till gagn

 

Under februari skall man hålla sig varm, på det man kan behålla sin sundhet.

 

Man skall också  vakta sig för frosseri, äta sur mat med vin och ättika 

Viktigt om Februari

 • Om februari är mild, kan man vänta många frostnätter, när våren kommer. Starka nordanvindar bebåda Guds välsignelse i bondens lador
 • Klar och torr fastlag betyder gott spannmålsår
 • Om solen i fastlagen skiner tidigt upp, skall allt, som sås, växa frodigt. är myggen talrik i denna månad, skall nästkommande utrota dem
 • Ju stormigare vid kyndelmässan, desto vackrare år. Så länge lärkan sjunger före kyndelmässan, så länge tiger hon dock efter den
 • Om istapparna äro långa under fastlagsnatten, blir linet långt

Andra viktiga dagar i Februari

Kyndelmässodagen (den 2/2) Snö denna dag bebådar snar sommar.

Ansgariusdagen (den 4/2). Om denna dag är regnfri blir det ett vackert år.

Doroteadagen (den 6/2). Vid Doroteatiden faller den mesta snön.

S:t Peters dag (den 22/2). Storm på denna dag gör sjöarna rena.

Jordbruksarbete

Arbetet under denna månad är en fortsättning på förra månaden och utgörs huvudsakligen av utkörning av gödsel och dy till komposterna på åkerfälten.

Körning av dy till ladugården och stallet, märgel och körning av sand, framforsling av timmer och annat virke, vedhuggning och körning av ved, transport av spannmål och andra produkter, som skall säljas. Is tas upp och läggs i hög.

Ladugården och Stallet

Samma som januari och oktober

Fjäderfäskötsel

Hönsen bör under denna månad få så mycket frisk luft som möjligt och vara i jämn rörelse, men aktas för snöslask, varför hönsgården alltid skall hållas väl skottad från snö.

Utfodringen denna månad är densamma som i januari, djuren bär hållas vid bra hull.

Hönsen äter ofta ägg i denna månad. Det enda verksamma medlet bland allt som provats mot detta är att genast slakta de höns som fått ovanan att äta sina ägg.

Kalkonerna sköts och utfodras som i januari, stor aktsamhet mot fukt och drag då kalkoner är mycket känsliga.

Ankorna börjar vanligen värpa denna månad, och för varje hona skall iordningställas ett bo i vilket hon kan värpa, i boet skall läggs ren frisk halm. Öppet vatten för parningen måste alltid finnas.

Värpningen sker på morgonen och djuren får under denna tid inte oroas. Helst skall man inte gå in i ankhuset före klockan tio på förmiddagen då värpningen i regel är slut. Därefter skall djuren släppas ut och huset rengöras och vädras. Störs ankorna under värpningen kan det lätt hända att de börjar värpa ute. De ägg som är avsedda för avel förvaras i liggande ställning, till detta bör man inte använda de första tio äggen.

Ankan värper från andra till sjunde året, i medeltal 120 ägg om året. Utfodringen är i denna månad densamma som i januari.

Gässens värpning börjar också i denna månad. De yngsta värper sämst, efter två års ålder blir värpningen i regel bättre. De fruktsammaste arterna som toulousergäss, värper i medeltal femtio ägg om året.

Rymligt öppet vatten måste finnas, och vägen dit bör beströs med halm om det är snö. Lägger sig gässen i snön för att värma fötterna blir de i regel liggande tills man bär in dem.

Skötseln är densamma som för ankor, och födan samma som föregående månad.

Biskötsel

Samma åtgärder som i september.

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkar.

I denna månad anlägger man drivbänkar, till vilka strö utbreds och genomarbetas ett par gånger tills det bildar en likformig massa med mörkbrun färg. Efter läggningen får bänken stå orörd två till tre dagar, varefter den utjämnas så att den får en svag sluttning på framsidan. Lådor sätts på och ett cirka tjugo centimeter tjockt lager jord läggs på.

Sådden skall ske då bänken är väl genomarbetad På den första bänken sår man vanligen rädisor, morötter, sallad, spenat, dill, persilja, krasse och blomkål.

Blomkålsplantorna omskolas sedan en gång och flyttas ut vid lämplig storlek på särskild bänk. I slutet av månaden sås kronärtskockor, selleri, purjolök och lök, och man anlägger bänk för turkiska bönor, ny sådd av rädisor, sallad, krasse och dill.

De första bänkarna läggs i allmänhet närmare en meter höga, men hos de senare minskas ströbädden.

Fruktträdgården.

De för januari omnämnda arbetena fortsätter och avslutas i den mån väderleken tillåter. Sätt och ympkvistar skäres i denna månad och förvaras som tidigare sagts.

Blomsterträdgården och parken.

Arbetet från januari fortsätter. Rötter från dahlia som planterats i krukor eller lådor, sätts in nu, helst i ett varmt rum eller i drivbänk med tio till femton graders värme. När skotten blir omkring nio centimeter höga planteras de som sticklingar var för sig i mindre krukor.

Av trädgårdsväxterna som övervintrats i varmt hus, kan man i slutet av månaden börja ta sticklingar. Lämpligast är att uppskjuta detta till mars.

Nyponstammar avsedda för törnrosförädling och som man i januari flyttat in i varmhus eller annat ljust rum, inympas så snart de börjar skjuta skott.

Ömtåliga växter täcks, där detta inte redan skett. Är marken belagd med snö, lägger man täckningen över snön.

Krukväxter i rum och växthus.

I den mån solen stiger högre, dagsljuset blir starkare och dagen längre, ökas vattningen och temperatur. Frisk luft släpps in så mycket som möjligt, utan att växterna utsätts för kyla.

Växterna tvättas ofta från damm och ohyra. Förberedelse för växternas omplantering vidtas. Lämpliga jordarter införskaffas och man anskaffar lämpliga krukor och käppar.

Varmhusväxterna som redan börjat skjuta nya skott eller blad men ännu inte blommar kan man redan denna månad omplantera. Sticklingar av krukväxter tas av och sätts tillsammans i krukor eller i så kallade sticklingsfat, vilka placeras i ett i ett varmt bostadsrum stående terrarium eller i en måttligt varm drivbänk. Sticklingarna luftas endast obetydligt men skuggas väl för solen.

Drivning av lökväxter och av ört och trädartade växter fortsätter. Bland de växter som vanligen flyttas nära fönster i medelvarmt rum eller växthus efter att förra året planterats i krukor bör nämnas, primula, bellis, myosotis, luktvioler, phloxarter, lackvioler, lövkojor, cinerarior med flera.

I övrigt följs reglerna för januari.

Komposter anlägges även i denna månad och övriga förberedande arbete fortsätter.

Fisket

Laken den enda fisken som leker på vintern, avslutar senast i mitten av denna månad sin lek. Denna sker på ler och sandgrund på olika djup, dock verkar det som om laken föredrar de djupare grunden som finns i sund eller utanför åmynningar.

Lakstruten eller hängryssjan kommer nu till användning, och man skall inte vara rädd för att fånga så många som möjligt, eftersom laken är en av de fiskar som äter den största mängden rom.

Sedan laken upphört att leka, sprider den sig utmed stränder och grund och kan därefter fiskas med krok, till vilket nors är det bästa betet.

Norsen, fångas vid denna tid lättast på följande vis. I ett sund med måttlig ström hugger man upp ett antal hål i isen, så att endast ett tunt skal återstår, och i botten på hålet görs ett hål på några centimeter.

På kvällen går norsen upp genom hålet, och om man närmar sig vaken sakta med ett bloss, och harpunerar norsen med en käpp är den mycket lättfångad.

Gäddan fångas denna månad med not och även, om isen gått upp, med nät som man sätter utanför vasskanten. Det minst besvärliga sättet är med angel eller ståndkrok.

Till bete är mörten bäst, som bäst fångas i en så kallad agnmjärde, i vilken man använder gröt, kokad av kli och linfrö som bete. I brist på bete för ståndkroken kan man i nödfall använda strömming, det är viktigt att placera fisken i naturlig ställning.

I vakar, upphuggna nära vassar och grund kan även då gäddan är i tagen, använda slantfiske vilket kan bli både lönande och ett nöje.

Gösen fångas denna tid bäst med bra djupa nät, som sätts ut från land. Gösen uppehåller sig denna tid i stora men inte allt för djupa fjärdar.

Braxen håller sig denna tid gärna samlad på vissa ställen i stora stim och fångas bäst med not. Fångsten blir ofta säkrare, om man mäskar i notsumpen.

Hugg upp vakar.

Fiskredskap för vårens fiske skall iordningställas.

Lekriset tas upp och så snart isen börjar släppa land, bär man sätta ut nya

Följande fisksorter är bäst nu, abborre, gädda, gös, vitling, kolja, lake, långa, piggvar, rödspotta, slätvar, torsk och tunga

Jakten

Jakt på hare, orre, tjäder, järpe, dal och fjällripa är tillåten i Norrbotten och Västerbotten hela månaden. I övriga delar av landet till och med den fjortonde.

Fridlysning för fasan börjar den andre februari.

Jakt är tillåten hela månaden på knipa, svärta, alfågel samt dykänder förutom ejder. På ejder är jakt endast tillåten vid östersjökusten till och med Kristianstads län

(Notering: jaktregler ändras. Kontrollera därför dessa med rätt myndighet innan jakt påbörjas!)

Information om Ladugård, stall, saknas

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • Digg

One Response to “Februari enligt bondepraktikan”

 1. Krister skriver:

  Känner någon till ett talesätt i stil med ”lika mycket snö som faller innan sista januari kommer falla från första februari” eller något ditåt?

Leave a Response