Bondepraktika originalet

Bondepraktikans ursprung är en tysk skrift från 1508.

Redan på omslaget berättar Bondepraktikan om sin egen förträfflighet:

Såsom bondepraktikan såg ut när det begav sig

Såsom bondepraktikan såg ut när det begav sig

Fromme läsare köp mig nu.
Mycket förstånd lärer jag dig.
Bonde-Praktika är mitt namn.
Läs mig, det länder dig till gagn.
Det hela årsens lopp vill jag dig lära, Varefter du dig skall regera.

Bondepraktikan var ursprungligen ett litet häfte på tolv sidor och avhandlade till största delen de tolv juldagarnas inflytande över det kommande årets tolv månader.

Bondepraktikan vid kvällslampan

Bondepraktikan vid kvällslampan

Den första upplagan gavs ut i Tyskland 1508, och gällde främst jultolftens genväder, dvs. konsten att utifrån de tolv juldagarna sluta sig till vädret under de kommande tolv månaderna. Den första svenska upplagan kom 1666, och byggde till stor del på en översättning från en dansk version utgiven 1597. Den avgjort mest kända och citerade bondepraktikan är från 1875.

 

 

Bondepraktikan enligt Nationalencyklopedin

Bondepraktikan har kommit att framstå – och citeras ofta i massmedia – som representativ för svensk folklore, vilket den (med de nämnda undantagen) alltså ingalunda är.

Januari enligt Bondepraktikan - orginalillustration av Carl Larsson

Januari enligt Bondepraktikan - orginalillustration av Carl Larsson

I de fall då genuint inhemska talesätt ersatts av importerade kan man istället tala om en fördärvlig inverkan. Bondepraktikans rykte har alltid varit bättre bland de som inte forskar i ämnet på allvar.

Februari enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Februari enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Man kan säga att bondepraktikan var en föregångare till vår moderna kalender.

Innehållet bestod till stor del av väderleksspådomar och förutsägelser om årsväxten, av vilka många troligen hämtade ur grekiska och romerska spåböcker.

Mars enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Mars enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Bonde-Praktikan är en avskrift av en gammal Promemoria eller Minnesbot som det hette på den tiden, eller Minnesbot för landtmän för att vara korrekt.

April enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

April enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Kapitel som återkommer varje månad i nyare utgåvor (dvs efter 1897 enligt orginaltexten) är Jordbruksarbete, Ladugård och stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, Trädgårdsskötsel, Krukväxter samt jakt och fiske. Detta förutom prognoserna om vädret då, som är uppdelade på månader, på dagar och på talesätt i olika regioner av riket.

Maj enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson Maj enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

I senare upplagor av bondepraktikan lades nytt material till, bland annat medicinska råd i relation till klimatet. En dansk upplaga publicerades år 1597 och en svensk år 1662 vilken i stor utsträckning grundade sig på den danska.

Juni enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Juni enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Den mest kända utgåvan, varifrån de flesta verser och uttryck kommer, är 1875 års bondepraktika. Denna publikation innehåller diverse förutsägningar om väder och vind , helg- och märkes dagar samt hälsoråd och 33 kritiska dagar på året.

Carl Larssons illustrationer

Som du säkert märkt är denna text illustrerad med Carl Larssons vackra målningar. Carl Larsson illustrerade en utgåva av Bondepraktikan, och dessa har du fått se här. Övriga månadsillustrationer är:

Juli

Juli enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Juli enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Augusti

Augusti enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Augusti enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

September

September enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

September enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Oktober

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

November

November enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

November enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

December

December enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

December enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Galleri med alla bilderna i artikeln

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • Digg

5 Responses to “Bondepraktika originalet”

 1. […] mycket mörk. Idag är det den sista november 2011. Det är Anders-dagen idag och enligt den gamla Bondepraktikan så är det idag man kan se hur vädret kommer att bli vid jul – ”Om Anders slaskar […]

 2. Bo Gerlach skriver:

  A question, concerning collectors of old prints: Who would be interested in acquiring my original Swedish edition, ”En liten bok som kallas Bonde-Practica eller Väderbok….”printed 1773 ?
  Best regards
  Bo

 3. Bo Gerlach skriver:

  Printing error in my e-mail address earlier submitted! The name is gerlach
  My question was: Anybody interested in acquiring my original Swedish version, printed 1773, ”En liten bok som kallas Bonde-Practica eller väderbok….” (The book is in a very good condition)???
  Regards,
  Bo

 4. Hvis man vil se Bonde-Practica fra dansk horisont, følg link http://per-olof.dk/bondeppr.htm

 5. Jeg er med på, at Bondepraktikan kan illustreres med Carl Larsson billeder. Men hvornår er den udgivet? Jeg mangler den!

Leave a Response